Sağlık, Kültür ve Spor Müdürülüğü

Stajlar

Öğrencilerimizin, öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla staj yapmaları öngörülmüştür. Gerekli bilgilere Kariyer Yönlendir Merkezimizin sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Haberler