Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü


Hakkımızda

Öğrencilik hayatında akademik başarı kadar kişisel, sosyal, sportif ve kültürel değerlerin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançtan yola çıkarak öğrencilerimize İzmir Ekonomi Üniversiteli olmanın ayrıcalığıyla;

Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek,

Topluma ve kendilerine değer kazandıran bireyler olarak olumlu gelişim yaratacak beceriler kazandırabilmek,

Girişimci, öncü ve aranan bireyler olmalarını sağlayacak ortamı yaratmak

İçin Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ekibi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 

Kariyer Yönlendirme Merkezimiz aracılığı öğrencilerimize mezuniyet sonrasında adım atacakları iş yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak ve onların eğitimleri sırasında geleceklerini planlama olanağı sağlamaktayız.

Mezunlarla İlişkiler Ofisimiz ile mezunlarımızın sosyal, kültürel ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunarak mezunlarımız arası dayanışma ve iletişimi sağlamak, ’İzmir Ekonomi’ ruhunu yaşatmak adına çalışmalar yapmaktayız.

Öğrenci Konseyi, kulüpler gibi gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara danışmanlık yapmakta, öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlanmaktayız.

Halkla İlişkiler ve Etkinlik Birimimiz Üniversitemizin açılış, kuruluş, bahar şenliği, mezuniyet gibi kurumsal etkinlikleri başta olmak üzere tüm fakülte/bölümlerin organizasyonlarına (panel, konferans, seminer, söyleşi, yarışma, konser, toplantı vb)  destek vermekte, bu etkinliklerin kurum içinde ve kurum dışında hedef kitlelere duyurularını yapmakta, tüm süreci takip etmektedir.

Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezimizde öğrencilerimizin zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak üzere klinik psikologlarımız tarafından başta gizlilik olmak üzere etik ilkeler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Engelli Destek Birimimiz ile özel ihtiyaçları olan öğrencilerimize kampüs ve eğitim hayatlarında destek vererek diğer öğrencilerle benzer koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Sağlık ofisimiz ise bir doktor ve bir hemşire ile idari ve akademik personelimiz ile öğrencilerimize acil durumlar haricindeki sağlık konularında hizmet vermektedir.

HABERLER